Λειτουργία του Αρχείου επί της οδού Ανωγείων

Θέτουμε υπόψη σας το γεγονός ότι λόγω όλως ανυπέρβλητου κωλύματος (ασθένεια αρμόδιας υπαλλήλου- αδυναμία αντικατάστασής της), δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία του Αρχείου επί της οδού Ανωγείων και η εξυπηρέτηση των δικηγόρων με τη λήψη αντιγράφων δικογράφων. Θα καταστεί δυνατή η εξυπηρέτησή τους την Τετάρτη 21-9-2022 ώρα 13.00.

Εκ της Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου