Τακτική Γενική Συνέλευση

                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του Κώδικα περί Δικηγόρων, καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στην αίθουσα του Δ.Σ.Η. «Ν.Σακλαμπάνης» Πλ.Δασκαλογιάννη 7-1ος όροφος  με θέματα:
1.    Έγκριση Απολογισμού 2013
2.    Ψήφιση Προϋπολογισμού 2014
3.    Διορισμός ελεγκτών
4.    Εκλογή Επιτροπής Διανεμητικού Λογαριασμού
5.    Ανακοινώσεις
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 4 του Κώδικα περί Δικηγόρων,  την 19η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Ηράκλειο 10-02-2014

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ            ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ