ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 17/02/2014

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Δευτέρα 17/02/2014 η κατάθεση των εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ στο λογαριασμό όψεως της ΕΤΕ 040/545907-91 θα γίνεται με τη χρήση του αριθμού μητρώου των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και με κωδικό αιτιολογίας όπως:
 
1.    Εισφορά Ασφαλιστικών βιβλιαρίων
5.   Εισφορά αναγνώρισης γάμου
16. Δικαστικό ένσημο
20. Διάφορα έσοδα
22. Έσοδα από πώληση ενσήμων
31. Καθυστερούμενες εισφορές ασφαλιστικών βιβλιαρίων
59. Παράβολο εγγραφής – μεταγραφής
60. Καθυστερούμενες εισφορές ετών (Πρόσθετα τέλη)
62. Εισφορά ασκούμενου
63. Παράβολο αναγνώρισης παιδιών-συζύγου-γονέων
80. Πρόσθετη εισφορά

Επιπλέον σε περίπτωση που ο καταθέτης δεν έχει Α.Μ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ π.χ. εταιρεία, ιδιώτες ή Δικηγορικοί Σύλλογοι που δεν έχει Α.Μ. ΤΑΝ*, τότε χρησιμοποιεί τον Κωδικό 4755100 με την προϋπόθεση να αναγραφεί η Επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο. Αν ο Δικ. Σύλλογος διαθέτει Α.Μ. ΤΑΝ τότε αναγράφεται ο Α.Μ. ΤΑΝ του Δ.Σ.
 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Ασφάλισης-Παροχών
 Κωνσταντίνος Κούρκουλος