Ανακοίνωση για άσκηση στα δικαστήρια

Δείτε εδώ το 16165/ 27.2.2014 σχετικό Ενημερωτικό Έγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων