ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προς ενημέρωση των συναδέλφων παρατίθεται εδώ Δελτίο Τύπου του Γραφείου Κτηματογράφησης Ηρακλείου με θέμα την ολοκλήρωση της συλλογής εμπρόθεσμων δηλώσεων ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου στους Δήμους Ηρακλείου Χερσονήσου και Μαλεβιζίου