ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ηράκλειο, 18-11-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηράκλειου, με την από 18-11-2022 απόφασή του υιοθέτησε την από 5-11-2022 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ως διαμαρτυρία (α) στην συνεχιζόμενη επί τρία (3) και πλέον έτη αδιαφορία της Πολιτείας να εκκαθαρίσει και καταβάλλει τις οφειλόμενες στους Δικηγόρους αμοιβές από την παροχή των υπηρεσιών τους στο πλαίσιο του θεσμού της Νομικής Βοήθειας και (β) στην αδυναμία της Πολιτείας να θεσπίσει ένα σύγχρονο, αξιόπιστο, λειτουργικό και αποτελεσματικό πλαίσιο διορισμού, εκκαθάρισης και καταβολής της αμοιβής των συναδέλφων της Νομικής Βοήθειας, παρά τις αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, αποφάσισε ομόφωνατην αποχή των δικηγόρων μελών του από τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας και τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας, από 21-11-2022, εξαιρουμένων των περιπτώσεων παραγραφών σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις, της συμπλήρωσης ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης και των συνοδειών στις ποινικές υποθέσεις.

Η παράσταση των συναδέλφων στις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας για τις οποίες ισχύει το καθεστώς εξαίρεσης θα γίνεται μόνομετά από έγγραφη άδεια της Επιτροπής Αδειών, η δε έκδοση των γραμματίων προκαταβολής εισφορών Νομικής Βοήθειας στις περιπτώσεις που έχει δοθεί άδεια θα γίνεται αποκλειστικά από την Γραμματεία του ΔΣΗ.

Εκ του ΔΣΗ