ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,την Πέμπτη 19/1/2023 και την Παρασκευή 20/1/2023

Το Αρχείο του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ κατά τις ημέρες Πέμπτη 19/1/2023 και Παρασκευή 20/1/2023, λόγω εσωτερικής ανακατανομής του αρχειακού υλικού.

Η αναστολή λειτουργίας του ΑΡΧΕΙΟΥ, κατά τις ημερομηνίες αυτές κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να αξιοποιηθούν, κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο οι ούτως ή άλλως περιορισμένοι χώροι αρχείου που διαθέτει η υπηρεσία μας. Για το λόγο αυτό ζητούμε την κατανόηση όλων.

 

Ηράκλειο 16/1/2023

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προσδιορισμού

Μιχάλης Μαυρογένης