Επανάληψη Έκτακτης Γ.Σ.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 99 παρ. 3 του Κώδικα Περί Δικηγόρων, καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, σε επαναληπτική  Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, και ώρα 12:00 στην αίθουσα  του Α’ Τριμ. Πλημ/κείου Ηρακλείου  στο Δικαστικό Μέγαρο με θέματα:

Ανακοινώσεις
ΛΕΔΕ