ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΔΟΥ Α’ 2023 ΕΔΡΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τις υπ’ αριθμ. 9/24.3.2023 και 11/3.4.2023 αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2023 της Εφετειακής Περιφέρειας Ανατολικής Κρήτης σε συνεδρίασή της την 15/5/2023 έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Ο γραπτός διαγωνισμός των υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2023» (ΦΕΚ τ.Γ 839/31.3.2023) θα διεξαχθεί 26, 27 και 28 Μαϊου 2023 στην αίθουσα “Ν. ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗΣ” του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, οδός Θεοτοκοπούλου 28, σε μία εξεταστική ομάδα των δέκα τριών (13) ατόμων.

Το πρόγραμμα εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:

Παρασκευή 26/5/2023 και ώρα 17:00-19:00 Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

Σάββατο 27/5/2023 και ώρες i) 09:00-11:00 Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία και ii) 13:00-15:00 Εμπορικό Δίκαιο

Κυριακή 28/5/2023 και ώρες  i) 09:00-11:00 Δημόσιο Δίκαιο. Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και ii) 13:00-15:00 Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας

 

Η Οργανωτική Επιτροπή Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2023 της Εφετειακής Περιφέρειας Ανατολικής Κρήτης αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα από τους υποψηφίους δικηγόρους, έκανε δεκτές όλες τις αιτήσεις, καθώς έκρινε ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις συμμετοχής και έχουν τα απαραίτητα προσόντα προκειμένου να λάβουν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Εξεταστικής Περιόδου Α’ 2023. Επισυνάπτεται κατάσταση των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στον διαγωνισμό. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων ο υποψήφιος αναφέρεται στον πίνακα με τον αριθμό μητρώου ασκούμενου και τα αρχικά γράμματα του επωνύμου, ονόματος και πατρωνύμου:

 

α/α

Α.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

101819

ΒΑ……….

ΤΣΑ..-ΑΙΚ ......

ΣΤ……….

2

101830

ΜΑ……- ΜΕ........

ΡΟ……….

ΓΕ……….

3

101828

ΓΩ……….

ΜΟ……….

ΓΕ……….

4

101811

ΚΙ……….

ΚΛ……….

ΑΝ……….

5

101832

ΚΑ……….

ΓΕ……….

ΚΩ……….

6

101820

ΚΕ……….

ΑΝ……….

ΝΙ……….

7

101822

ΜΠ……….

ΓΕ……….

ΙΩ……….

8

101829

ΗΓ……….

ΓΕ……….

ΑΘ……….

9

101858

ΚΥ……….

ΝΙ……….

ΓΡ……….

10

101817

ΣΑ……….

ΠΕ……….

ΕΜ……….

11

101824

ΒΟ……….

ΕΜ……….

ΑΝ……….

12

101831

ΠΕ……….

ΕΜ……….

ΔΗ……….

13

101818

ΓΙ……….

ΔΗ……….

ΔΗ……….

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα όπου διενεργείται ο διαγωνισμός μία (1) ώρα νωρίτερα από την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της κάθε δοκιμασίας και να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση ερμηνευτικών κειμένων, διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή άλλων βοηθημάτων, πλην των κειμένων των νόμων. Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν χρήση ασχολίαστου αντίστοιχου του μαθήματος Κώδικα.

Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στο χώρο του εξεταστικού κέντρου μόνο στους υποψήφιους και στα μέλη της οργανωτικής επιτροπής σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους υποψηφίους που θα εξετασθούν με τη διαδικασία της ειδικής δοκιμασίας η διαδικασία της εξέτασης διαρκεί τρεις (3) ώρες.

Ορίζεται ο κ. Οδυσσέας Καλομοίρης, αναπληρωματικό μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, για την καταγραφή των απαντήσεων (ό,τι υπαγορεύει ένας διαγωνιζόμενος) του διαγωνιζόμενου, ο οποίος αντιμετωπίζει ειδική δυσκολία για να ανταποκριθεί στην γραπτή δοκιμασία.

Το παρόν να τοιχοκολληθεί και δημοσιευθεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, να αναρτηθεί στο site του Συλλόγου και να αποσταλεί στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.

Το παρόν συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται, όπως ακολουθεί.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Κυριάκος Τζωρτζάκης

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

                            Ολυμπία Φορτσάκη                               Χαρίλαος Λαγουδάκης - Χρονάκης