Ειρηνοδικείο Ηρακλείου: Πράξη 869_2023 Επαναπροσδιορισμου Δικασιμων 22 & 23/05/2023

Δείτε εδώ την Πράξη 869_2023 της  Διευθύνουσας  το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου  με την οποία  Επαναπροσδιορίζονται οι υποθέσεις των οποίων η συζήτηση δεν εκφωνήθηκε  στις 22 & 23 /5/2023 λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών στις 21/5/2023.