Ετήσια Δήλωση-Εισφορά ΔΣΗ

Παρακαλούνται οι κ. Συνάδελφοι που δεν κατέθεσαν ετήσια Δήλωση-Εισφορά στο ΔΣΗ να το πράξουν μέχρι  31.07.2014 λόγω επικείμενης εκκαθάρισης του Μητρώου Μελών.