ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ηράκλειο 15-9-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, αφού έλαβε υπόψη την από 6-09-2023 πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων, αποφάσισε την  αναστολής της αποχής των μελών του από υποθέσεις Νομικής Βοήθειας και τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Λογοθέτης                                         Νίκος Καραγιάννης