ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 187 Π.Κ ΕΩΣ ΚΑΙ 31-10-2023

Ηράκλειο, 15-9-2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, κατόπιν της από 6-9-2023 εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, και σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών αποφάσεων της Ολομέλειας για την κατάργηση, άλλως την τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ, με την από 14-9-2023 απόφασή του αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της στοχευμένης αποχής των μελών του από ποινικές υποθέσεις πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ (είτε αυτοτελώς, είτε από κοινού με άλλα αδικήματα), κακουργηματικού ή πλημμεληματικού χαρακτήρα, μέχρι και την 31-10-2023, με το ήδη ισχύον πλαίσιο εξαιρέσεων για τις υποθέσεις που τελούν υπό παραγραφή (ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό) και όπου υπάρχουν προσωρινά κρατούμενοι για τους οποίους εξαντλείται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, για τις οποίες θα χορηγείται έγγραφη άδεια από τον ΔΣΗ.

Εκ του ΔΣ του ΔΣΗ