39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων: «Πρόσθετοι λόγοι Ένδικων Μέσων και Βοηθημάτων»

Η Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, διοργανώνει το 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο της στο Ηράκλειο Κρήτης από 11 έως 14 Σεπτεμβρίου 2014 με θέμα

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ“.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο – Πρόγραμμα