ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΣ ΤΗΣ 20ης-11-2023 - ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ 21/11 ΕΩΣ ΚΑΙ 27/11 - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΧΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την 20η-11-2023 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση του Σώματος για τις εξελίξεις επί των εξαγγελθέντων φορολογικών μέτρων. Λήψη απόφασης για δράσεις - κινητοποιήσεις».

Η Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Η. αποφάσισε την καθολική αποχή των δικηγόρων Ηρακλείου από τα καθήκοντα τους, από την Τρίτη 21-11-2023 μέχρι και τη Δευτέρα 27-11-2023, με το παρακάτω πλαίσιο αδειών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το προωθούμενο από την Κυβέρνηση φορολογικό νομοσχέδιο.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου θα πρέπει να συμμετάσχει με αντιπροσωπεία του στην πορεία διαμαρτυρίας και στη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 22-11-2023, καλεί δε τα μέλη του Δ.Σ.Η. να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση όλων των θιγόμενων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων στο Ηράκλειο, την ίδια ημέρα και ώρα 12:00 π.μ. στην Πλατεία Ελευθερίας, προκειμένου να εκφραστεί η έντονη αντίδρασή του δικηγορικού σώματος στο προωθούμενο φορολογικό νομοσχέδιο.

Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση του Σώματος διέκοψε τη συνεδρίαση της για τη Δευτέρα 27-11-2023 και ώρα 13:00 στην Αίθουσα του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου στο Δικαστικό Μέγαρο, όπου θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση - μετά και τη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στις 25-11-2023 - και θα ληφθεί εκ νέου απόφαση για την αντίδραση του σώματος απέναντι στο φορολογικό νομοσχέδιο.

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ 21-11-2023 ΜΕΧΡΙ 27-11-2023

 

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

- Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις. Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι έτη στον α’ βαθμό, επτά έτη στον β’ βαθμό και συμπληρωμένα δεκαπέντε έτη στα κακουργήματα.

- Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

- Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, ενόψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκταμήνου.

- Σε  Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών

-Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού.

-  Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών κατεπειγουσών περιπτώσεων.

- Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου  προθεσμίας.

           

Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της καθολικής αποχής:

- Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

- Δεν θα χορηγούνται άδειες: α) Για ασφαλιστικά μέτρα και β) Για αυτόφωρα και συνοδείες.

- Δεν θα διενεργούνται εργασίες σε κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία και έλεγχοι τίτλων.

- Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

-  Άδεια δεν απαιτείται: α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία, β) Για την κατάθεση προτάσεων και  συζήτηση μικροδιαφορών και γ) Για την κατάθεση προσθήκης/ αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος κλπ. σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.

- Ως προς τις Επιτροπές Δασικών Χαρτών κλπ., δεν θα παραλαμβάνονται φάκελοι, δεν θα δικάζονται αντιρρήσεις και δεν θα εκδίδονται αποφάσεις. Εφόσον,  κατά τη διάρκεια ενός  μήνα υπολείπονται συνεδριάσεις για τη συμπλήρωση των ελαχίστων προβλεπόμενων, αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω της αποχής και θα επαναληφθεί η συζήτησή τους μετά το πέρας της αποχής.

 

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων  επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου  για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

 

  Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Λογοθέτης                                                        Νίκος Καραγιάννης