Διαγωνισμός Υποψήφιων Δικηγόρων ΄Β εξεταστικής περιόδου 2014

Δείτε αναλυτικά εδώ την σχετική προκήρυξη