Πρόσκληση για πρόσληψη δύο (2) συνεργατών Δικηγόρων

                                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η - ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δ.Σ.Η προτίθεται να προσλάβει δύο  (2) συνεργάτες δικηγόρους -μέλη του, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου-καταχώρηση μερίδων-με αμοιβή  κατ’ αποκοπή ανά πράξη.Απαραίτητα προσόντα:
1. 3ετής τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας
2. εμπειρία σε εργασίες υποθηκοφυλακείου

Παρακαλούνται οι κ. συνάδελφοι που επιθυμούν, να το δηλώσουν στη γραμματεία του Δ.Σ.Η. έως 14-11-2014 .
            
Ηράκλειο 3-11-2014


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ                    ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ