ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 28.03.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Η. το οποίο συνήλθε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 99 παρ. 4 εδ. γ του Κώδικα Δικηγόρων κατόπιν της ματαιωθείσας - ελλείψει απαρτίας - Γενικής Συνέλευσης,  κατά την συνεδρίαση της 28-3-2024, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αναστολή της αποχής των μελών του Δ.Σ.Η. από την Δευτέρα 1-4-2024.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ                                                    ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ