Επιστολή του ΔΣΗ για την παράταση της αποκλειστικής προθεσμίας της υποβολής ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6Α του Νόμου 2308/95

Επισυνάπτεται επιστολή του Προέδρου του ΔΣΗ προς τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κτηματολογίου με αίτημα την παράταση της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6Α του Νόμου 2308/95.