Απόφαση για τις ώρες και τις ημέρες λειτουργίας του Αρχειοφυλακείου Ηρακλείου.

Επισυνάπτεται η απόφαση της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης σχετικά με τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας του Αρχειοφυλακείου Ηρακλείου.