ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2024

Kοινοποιούμε το πρόγραμμα δημοσίευσης διαθηκών κατά τη διάρκεια του Α΄Τμήματος και του Β΄Τμήματος των Δικαστικών Διακοπών.
Παρακαλούνται οι σύλλογοι δικηγόρων και συμβολαιογράφων να μας προσκομίσουν(ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά) τις σχετικές λίστες ως εξής:
Για τη δημοσίευση της 9/7/2024, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 4/7/2024 και να γνωστοποιήσουν στα μέλη τους ως ημέρα και ώρα προσκόμισης της διαθήκης και των σχετικών εγγράφων την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/7/2024 και
Για τη δημοσίευση της 23/7/2024, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18/7/2024 και να γνωστοποιήσουν στα μέλη τους ως ημέρα και ώρα προσκόμισης της διαθήκης και των σχετικών εγγράφων την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/7/2024.