Πρόσκληση Τακτικής Συνέλευσης 30.4.2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 92 παρ.1 εδάφιο β’ και 98 του Κώδικα περί Δικηγόρων, καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δ.Σ.Η. «Ν.Σακλαμπάνης» Πλ.Δασκαλογιάννη 7-1ος όροφος με θέματα:

 

  1. Έγκριση Απολογισμού 2014

  2. Ψήφιση Προϋπολογισμού 2015

  3. Διορισμός ελεγκτών

  4. Εκλογή Επιτροπής Διανεμητικού Λογαριασμού

  5. Ανακοινώσεις

 Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ.3 και 4 του Κώδικα περί Δικηγόρων, την 4η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.Ηράκλειο 24-04-2015

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ                                                                             ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ