ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ανακοινώνεται στους κ. συναδέλφους ότι κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου προς τις νομίμως λειτουργούσες στην Ελλάδα Τράπεζες, για την παροχή προς αυτόν και τα μέλη του τραπεζικών υπηρεσιών, το Δ.Σ. του Δ.Σ.Η. με την με αρ. 42/12-03-2015 απόφασή του έκανε δεκτή την πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς και αποφάσισε την έναρξη συνεργασίας με αυτήν.

Για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών όπως η κατάθεση του μερίσματος διανεμητικού λογαριασμού, η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου, η ηλεκτρονική είσπραξη γραμματίων προκαταβολής και η (δωρεάν) έκδοση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, απαιτείται το άνοιγμα, στο όνομα ενός εκάστου των δικαιούχων μελών του ΔΣΗ, λογαριασμού ταμιευτηρίου βάσει αρχείου προσωπικών στοιχείων των μελών που διαθέτει ο ΔΣΗ.

Στα πλαίσια αυτά καλούνται οι κ. συνάδελφοι να γνωστοποιήσουν εγγράφως στη Γραμματεία του Δ.Σ.Η. μέχρι και την 5-05-2015, ότι επιθυμούν το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά τους και συναινούν στην επεξεργασία (διαβίβαση) από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου προς την Τράπεζα Πειραιώς, των κατωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:Όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, ημερομηνία γέννησης ΑΔΤ(με ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα αρχή) ΑΦΜ και ΔOY,επαγγελματική έδρα (με οδό, αριθμό ΤΚ και περιοχή), σταθερό τηλέφωνο εργασίας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΗ