Παράταση της έγγραφης συναίνεσης προς την Τράπεζα Πειραιώς

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται στους κ. συναδέλφους η παράταση της έγγραφης συναίνεσης τους στη Γραμματεία του Δ.Σ.Η., μέχρι και την 1-05-2015, ότι επιθυμούν το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά τους και συναινούν στην επεξεργασία (διαβίβαση) από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου προς την Τράπεζα Πειραιώς, των κατωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:Όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, ημερομηνία γέννησης ΑΔΤ(με ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα αρχή) ΑΦΜ και ΔOY,επαγγελματική έδρα (με οδό, αριθμό ΤΚ και περιοχή), σταθερό τηλέφωνο εργασίας.

 ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΗ