Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βογιατζάκη Εμμανουέλα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λουκία Τράκη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γεωργία Μποτζάκη

ΤΑΜΕΙΑΣ : Μαρία Καργιωτάκη

ΜΕΛΟΣ Α’ : Μιχάλης Βιδάκης

ΜΕΛΟΣ Β’ : Γιώργος Καραβιώτης