Διαγωνισμός Υποψήφιων Δικηγόρων ΄Β Εξεταστικής Περιόδου 2012

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το υπ'αριθ.1/2012 Πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τον Διαγωνισμό υποψήφιων Δικηγόρων ΄Β Εξεταστικής Περιόδου 2012 της Έδρας Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.