Οδηγός ψηφιακής Υπογραφής

Οδηγίες αίτησης και δικαιολογητικά επιτυχούς ταυτοποίησης

  1. Ο Δικηγόρος εισέρχεται στο Portal της Ολομέλειας και επιλέγει «Ψηφιακές Υπογραφές» / «Αίτηση χορήγησης ψηφιακού πιστοποιητικού». Στην φόρμα εμφανίζονται τα προσωπικά του στοιχεία, τα οποία ο δικηγόρος καλείται να συμπληρώσει ή να επικαιροποιήσει μέσω της επιλογής: «Επικαιροποίηση Στοιχείων». Τα πεδία ΑΔΤ ή Διαβατήριο και E-mail είναι υποχρεωτικά.
  2. Στη συνέχεια αποστέλλει την αίτησή του επιλέγοντας «ΕΓΚΡΙΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ». Το ΟΠΣ Ολομέλειας πιστοποιεί την ιδιότητα του δικηγόρου και αποστέλλει το αίτημά του στην Αρχή Εγγραφής (e-ΓΕΜΗ) για συνέχιση της διαδικασίας έκδοσης.
  3. Ακολούθως ο Δικηγόρος λαμβάνει ενημερωτικό e-mail από την Αρχή Εγγραφής για την επιβεβαίωση των στοιχείων του και την επεξεργασία του αιτήματός του.
  4. Επιλογή τρόπου ταυτοποίησης: Ο Δικηγόρος εν συνεχεία καλείται να επιλέξει τον τρόπο ταυτοποίησης του. Συγκεκριμένα, οι έχοντες σε ισχύ ψηφιακή υπογραφή (λήγουσα στις 30/4/2022) μπορούν να επιλέξουν: «Έκδοση μέσω υπάρχοντος πιστοποιητικού εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής» ενώ όσοι δεν έχουν ή αυτή έχει λήξει, επιλέγουν: «Αρχή με αρμοδιότητα βεβαίωσης γνησίου υπογραφής». Επισημαίνεται ότι ακόμη και οι έχοντες ψηφιακή υπογραφή σε ισχύ, μπορούν δυνητικά να επιλέξουν τον δεύτερο τρόπο ταυτοποίησης.
  5. Ακολουθώντας τις οδηγίες ο Δικηγόρος λαμβάνει στο e-mail του από την Αρχή Εγγραφής, το έντυπο της αίτησης και το έντυπο όρων συνδρομητή. Αν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή σε ισχύ, μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά τα παραπάνω έγγραφα και αντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας και να τα μεταφορτώσει αμέσως στο σύστημα, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του στη Γραμματεία του ΔΣΗ για την ταυτοποίηση του (βλ. αμέσως παρακάτω). Αν δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή (ή αν αυτή έχει λήξει) ο δικηγόρος εκτυπώνει τα παραπάνω έγγραφα.
  6. Ο Δικηγόρος που έχει επιλέξει ως τρόπο ταυτοποίησης: «Αρχή με αρμοδιότητα βεβαίωσης γνησίου υπογραφής» προσέρχεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στη Γραμματεία του Δ.Σ.Η στο Δικαστικό Μέγαρο (κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 14:00, χωρίς ραντεβού) και προσκομίζει τα ανωτέρω δύο έντυπα (δηλαδή την αίτηση και το έντυπο όρων συνδρομητή), καθώς και ευκρινές φωτοτυπικό αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Κατά την προσκόμιση των εγγράφων υπογράφει ενώπιον των υπαλλήλων του Δ.Σ.Η: α) την αίτηση και β) το αντίγραφο της ταυτότητάς του. Στη συνέχεια οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Δ.Σ.Η προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες (σκανάρισμα εγγράφων, ανάρτηση για ενημέρωση Αρχής Εγγραφής, έλεγχος στοιχείων και εγγράφων από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης, τελικός έλεγχος από τον Υπεύθυνο Έγκρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών).Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών από τις υπηρεσίες του ΔΣΗ, ο Δικηγόρος σε εύλογο χρόνο λαμβάνει μήνυμα για συνέχιση και ολοκλήρωση του αιτήματος έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής.

Για οποιαδήποτε ανάγκη μπορείτε να απευθύνεστε:

  1. Στο HelpDesk της Αρχής Εγγραφής υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετικό Αίτημα Υποστήριξης.
  2. Στο τμήμα εξυπηρέτησης και υποστήριξης της διαδικασίας έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών και άυλης Ψηφιακής Υπογραφής από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το οποίο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ και το Σάββατο από τις 08:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα, πλην Κυριακών και αργιών. Οι Δικηγόροι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο, στον αριθμό κλήσης: 210-2201960

 

Για διευκόλυνση των συναδέλφων επισυνάπτονται αναλυτικοί οδηγοί για τη διαδικασία χορήγησης άυλων (απομακρυσμένων) ψηφιακών υπογραφών σε δικηγόρους α. η ψηφιακή υπογραφή των οποίων είναι ακόμα σε ισχύ εδώ και β. η ψηφιακή υπογραφή των οποίων έχει λήξει (ή που δεν διαθέτουν) εδώ

 

Εκ του ΔΣ του Δ.Σ.Η