Αλλαγή Προέδρου υπηρεσίας 22.10.21 21 Οκτώβριος 2021
Κλήρωση Δικαστών και Εισαγγελέων, για τα ποινικά Δικαστήρια για τον μήνα Νοέμβριο 2021 21 Οκτώβριος 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 21 Οκτώβριος 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 20 Οκτώβριος 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 19 Οκτώβριος 2021
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 08 Οκτώβριος 2021
με αριθμό 267/2021 γ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ τροποποιητική πράξη υπηρεσίας Ειρηνοδικών για το χρονικό διάστημα από 16-09-2021 έως και 31-10-2021 08 Οκτώβριος 2021
Αλλαγή Προέδρων Υπηρεσίας Οκτωβρίου 2021 07 Οκτώβριος 2021
με αριθμό 267/2021 εκ νέου τροποποιητική πράξη υπηρεσίας Ειρηνοδικών για το χρονικό διάστημα από 16-09-2021 έως και 31-10-2021 07 Οκτώβριος 2021
Υπηρεσία που αφορά τις δόκιμες Ειρηνοδίκες 05 Οκτώβριος 2021
Yπηρεσία Ειρηνοδικών για το χρονικό διάστημα από 16-09-2021 έως και 31-10-2021 04 Οκτώβριος 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 01 Οκτώβριος 2021
Υπηρεσία Δικαστών Πρωτοδικείου Ηρακλείου: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 27 Σεπτέμβριος 2021
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 21 Σεπτέμβριος 2021
246/2021 εκ νέου τροποποιητική πράξη υπηρεσίας Ειρηνοδικών για το χρονικό διάστημα από 16-09-2021 έως και 31-10-2021 21 Σεπτέμβριος 2021
τροποποιητική πράξη υπηρεσίας Ειρηνοδικών για το χρονικό διάστημα από 16-09-2021 έως και 31-10-2021 20 Σεπτέμβριος 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 20 Σεπτέμβριος 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 11,12 & 13.09.21 10 Σεπτέμβριος 2021
Υπηρεσία Ειρηνοδικών Ηρακλείου από 16-09-2021 έως 31-10-2021 07 Σεπτέμβριος 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 07 Σεπτέμβριος 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β' ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 03 Σεπτέμβριος 2021
Υπηρεσία Δικαστών 16-30 Σεπτεμβρίου 2021 03 Σεπτέμβριος 2021
ΟΡΘΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Α΄ 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 30 Αύγουστος 2021
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 30 Αύγουστος 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Β΄ 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 30 Αύγουστος 2021