΄Γ τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών Μάιος - Ιούνιος 2018 30 Μαϊ 2018
΄Γ τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών Μάιος 2018 30 Μαϊ 2018
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιούνιος 2018 29 Μαϊ 2018
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Ιούνιος 2018 24 Μαϊ 2018
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Ιούνιος 2018 24 Μαϊ 2018
΄Β τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών Μάιος 2018 22 Μαϊ 2018
Τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών για το μήνα Μάιο 2018 16 Μαϊ 2018
πρωτοδικείο - τροποποιητική υπηρεσία μηνός Μαΐου 2018 03 Μαϊ 2018
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάιος 2018 27 Απρίλιος 2018
τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών για το μήνα Απρίλιο και Μάϊο 2018 26 Απρίλιος 2018
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Μάϊος 2018 26 Απρίλιος 2018
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Μάϊος 2018 24 Απρίλιος 2018
Εισαγγελία Πρωτοδικών Μάϊος 2018 23 Απρίλιος 2018
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Μάϊος 2018 23 Απρίλιος 2018
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Απρίλιος 2018 04 Απρίλιος 2018
΄Γ τμήμα διακοπών Πάσχα 2018 04 Απρίλιος 2018
΄Β Τμήμα διακοπών Πάσχα 2018 04 Απρίλιος 2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ 2018 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 23 Μάρτιος 2018
Εισαγγελία Πρωτοδικών Απρίλιος 2018 23 Μάρτιος 2018
Yπηρεσία Α΄ Τμήματος διακοπών Πάσχα 14 Μάρτιος 2018
γ΄ τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών μηνός Μαρτίου – Απριλίου 2018 14 Μάρτιος 2018
Υπηρεσία Ειρηνοδικών για τα τμήματα διακοπών του Πάσχα 2018 14 Μάρτιος 2018
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 14 Μάρτιος 2018
Υπηρεσίες Εφετείου Μάρτιος 2018 07 Μάρτιος 2018
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Μάρτιος 2018 07 Μάρτιος 2018