Εισαγγελία Πρωτοδικών Δεκέμβριος 2017 04 Δεκέμβριος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Δεκέμβριος 2017 30 Νοέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Δεκέμβριος 2017 27 Νοέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Δεκέμβριος 2017 16 Νοέμβριος 2017
Εισαγγελία Πρωτοδικών Νοέμβριος 2017 02 Νοέμβριος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Νοέμβριος 2017 30 Οκτώβριος 2017
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Νοέμβριος 2017 25 Οκτώβριος 2017
Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017 23 Οκτώβριος 2017
Υπηρεσία Εισαγγελίας Εφετών Ανατ. Κρήτης Νοέμβριος 2017 14 Οκτώβριος 2017
Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Οκτώβριος 2017 28 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελέων Οκτώβριος 2017 28 Σεπτέμβριος 2017
Προεκφωνήσεις Πρωτοδικείου Οκτώβριος 2017 28 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Οκτώβριος 2017 28 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελέων Σεπτέμβριος 2017 14 Σεπτέμβριος 2017
Προεκφωνήσεις Σεπτέμβριος 2017 12 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σεπτέμβριος 2017 08 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Ανατ. Κρήτης ΄Β 15ήμερο Σεπτεμβρίου 2017 07 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης ΄Β 15ήμερο Σεπτεμβρίου 2017 07 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελέων΄Δ Τμήματος Διακοπών 2017 04 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες ΄Δ Τμήματος Διακοπών 2017 31 Αύγουστος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Αύγουστος 2017 30 Ιούλιος 2017
΄Δ Τμήμα Διακοπών Ειρηνοδικείο 30 Ιούλιος 2017
΄Γ Τμήμα Διακοπών Ειρηνοδικείο 30 Ιούλιος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιούλιος 2017 12 Ιούλιος 2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚ.ΔΙΑΚΟΠΩΝ 1-7-2017 11 Ιούλιος 2017