ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚ.ΔΙΑΚΟΠΩΝ 1-7-2017 ΕΩΣ 23-7-2017 27 Ιούνιος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Ανατ. Κρήτης Τμήματα θερινών διακοπών 2017 21 Ιούνιος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιούνιος 2017 02 Ιούνιος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιούνιος 2017 30 Μαϊ 2017
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Ιούνιος 2017 30 Μαϊ 2017
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Ιούνιος 2017 2017 30 Μαϊ 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάιος 2017 27 Απρίλιος 2017
Προεκφωνήσεις Μάιος 2017 27 Απρίλιος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μάιος 2017 27 Απρίλιος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μαϊος 2017 24 Απρίλιος 2017
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ.Κρήτης Μαϊος 2017 24 Απρίλιος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Ανατ. Κρήτης Απρίλιος 2017 04 Απρίλιος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Απρίλιος 2017 03 Απρίλιος 2017
Προεκφωνήσεις Απρίλιος 2017 03 Απρίλιος 2017
Υπηρεσίες Εισ. Πρωτοδικών Απρίλιος 2017 31 Μάρτιος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τμήμα Διακοπών Πάσχα 2017 21 Μάρτιος 2017
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Μάρτιος 2017 28 Φεβρουάριος 2017
Προεκφωνήσεις Μάρτιος 2017 28 Φεβρουάριος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάρτιος 2017 28 Φεβρουάριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Μάρτιος 2017 20 Φεβρουάριος 2017
Πράξη Τροποπ Υπηρ, Προεκφώνηση Υποθέσεων & Εκδίκαση Πολιτικών & Ποινικών Υποθέσεων 7-28/2/2017 08 Φεβρουάριος 2017
Τροποποίηση Υπηρεσιών Πρωτοδικείου Φεβρουάριος 2017 01 Φεβρουάριος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Φεβρουάρις 2017 31 Ιανουάριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Ανατ. Κρήτης Φεβρουάριος 2017 20 Ιανουάριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Φεβρουάριος 2017 20 Ιανουάριος 2017