Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Νοέμβριος 2018 23 Οκτώβριος 2018
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018 23 Οκτώβριος 2018
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 Οκτώβριος 2018
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Οκτώβριος 2018 01 Οκτώβριος 2018
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Οκτώβριος 2018 01 Οκτώβριος 2018
΄Β τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών Οκτώβριος 2018 01 Οκτώβριος 2018
Ά τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών Σεπ - Οκτ 2018 01 Οκτώβριος 2018
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Σεπτ - Οκτ 2018 01 Οκτώβριος 2018
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Οκτώβριος 2018 19 Σεπτέμβριος 2018
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σεπτέμβριος 2018 10 Σεπτέμβριος 2018
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Σεπτέμβριος 2018 04 Σεπτέμβριος 2018
Tροποποιημένη υπηρεσία Ειρηνοδικών για το Δ΄ Τμήμα Δικαστικών Διακοπώ 04 Σεπτέμβριος 2018
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (Από 28-8-2018 έως 15-9-2018) 04 Σεπτέμβριος 2018
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 27 Αύγουστος 2018
Υπηρεσίες Εισαγγελίας 30.08.2018 - 15.09.2018 27 Αύγουστος 2018
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών ΄Δ Τμήμα Θερινών Διακοπών 2018 21 Αύγουστος 2018
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σεπτέμβριος 2018 21 Αύγουστος 2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (Από 8.8.2018 έως 27.8.2018 08 Αύγουστος 2018
΄Β ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 16 Ιούλιος 2018
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 16 Ιούλιος 2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (Από 20.7.2018 έως 7.8.2018) 04 Ιούλιος 2018
Εισαγγελία Πρωτοδικών ΄Β Τμήμα διακοπών 23/07 - 09/08/2018 04 Ιούλιος 2018
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ά Τμήμα διακοπών 1 - 22/07/2018 04 Ιούλιος 2018
Tροποποίηση της υπηρεσίας Α΄ Τμήματος θερινών διακοπών 2018 04 Ιούλιος 2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ A΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (Από 1.7.2018 έως 19.7.2018) 29 Ιούνιος 2018