ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 14 Μάρτιος 2018
Υπηρεσίες Εφετείου Μάρτιος 2018 07 Μάρτιος 2018
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Μάρτιος 2018 07 Μάρτιος 2018
Υπηρεσία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μάρτιος 2018 07 Μάρτιος 2018
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάρτιος 2018 01 Μάρτιος 2018
Διόρθωση Προέδρου Υπηρεσίας 28.02.2018 13 Φεβρουάριος 2018
Εισαγγελία Πρωτοδικών Μάρτιος 2018 08 Φεβρουάριος 2018
Εισαγγελία Πρωτοδικών Φεβρουάριος 2018 30 Ιανουάριος 2018
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Φεβρουάριος 2018 30 Ιανουάριος 2018
Υπηρεσία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιανουάριος 2018 11 Ιανουάριος 2018
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018 08 Ιανουάριος 2018
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Ιανουάριος 2018 03 Ιανουάριος 2018
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιανουάριος 2018 03 Ιανουάριος 2018
Υπηρεσίες Εισ. Εφετών τμήμα διακοπών Χριστουγέννων 2017 07 Δεκέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εισ. Εφετών Ιανουάριος 2018 07 Δεκέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εισ. Εφετών Δεκέμβριος 2017 07 Δεκέμβριος 2017
Εισαγγελία Πρωτοδικών Τμήμα διακοπών Χριστουγέννων 2017 04 Δεκέμβριος 2017
Εισαγγελία Πρωτοδικών Δεκέμβριος 2017 04 Δεκέμβριος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Δεκέμβριος 2017 30 Νοέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Δεκέμβριος 2017 27 Νοέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Δεκέμβριος 2017 16 Νοέμβριος 2017
Εισαγγελία Πρωτοδικών Νοέμβριος 2017 02 Νοέμβριος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Νοέμβριος 2017 30 Οκτώβριος 2017
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Νοέμβριος 2017 25 Οκτώβριος 2017
Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017 23 Οκτώβριος 2017