Προεκφωνήσεις Δεκεμβρίου 2016 30 Νοέμβριος 2016
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2/12/2016 30 Νοέμβριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Ανατ. Κρήτης Δεκέμβριος 2016 30 Νοέμβριος 2016
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Δεκέμβριος 2016 30 Νοέμβριος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Δεκέμβριος 2016 30 Νοέμβριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νοέμβριος 2016 29 Οκτώβριος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Νοέμβριος 2016 29 Οκτώβριος 2016
Εισαγγελία Πρωτοδικών Οκτώβριος 2016 06 Οκτώβριος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Οκτώβριος 2016 04 Οκτώβριος 2016
Προεκφωνήσεις Οκτωβρίου 2016 19 Σεπτέμβριος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου 16-30/09/2016 19 Σεπτέμβριος 2016
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ.Κρήτης ΄Β 15ήμερο Σεπτεμβρίου 2016 08 Σεπτέμβριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγ.Πρωτοδικών Σεπτέμβριος 2016 06 Σεπτέμβριος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών για το χρονικό διάστημα από 16-9-2016 έως 31-10-20`16 06 Σεπτέμβριος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών ΄Δ Τμήμα Θερινών Διακοπών 2016 28 Αύγουστος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγ.Εφετών Ανατ.Κρήτης Σεπτέμβριος 2016 28 Αύγουστος 2016
Διορθωτική Υπηρεσία ΄Δ Τμήματος Διακοπών 2016 23 Αύγουστος 2016
Υπηρεσίες ΄Δ Τμήματος Διακοπών Πρωτοδικείου 23 Αύγουστος 2016
Υπηρεσίες ΄Γ Τμήματος Διακοπών Πρωτοδικείου 23 Αύγουστος 2016
Υπηρεσίες ΄Β Τμήματος Διακοπών Πρωτοδικείου 12 Ιούλιος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγ.Πρωτοδικών Ά Τμήμα Διακοπών 2016 10 Ιούλιος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών ΄Γ Τμήμα Θερινών Διακοπών 2016 07 Ιούλιος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ά Τμήμα Διακοπών 2016 06 Ιούλιος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγ.Εφετών Αν.Κρήτης, Ιούλιος 2016 01 Ιούλιος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών ΄Β Τμήμα Θερινών Διακοπών 2016 22 Ιούνιος 2016