Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Απρίλιος 2016 31 Μάρτιος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Απρίλιος 2016 31 Μάρτιος 2016
Υπηρεσίες Εφετείου Αν.Κρήτης Μάρτιος 2016 29 Φεβρουάριος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάρτιος 2016 26 Φεβρουάριος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Μάρτιος-Απρίλιος 2016 25 Φεβρουάριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μάρτιος 2016 25 Φεβρουάριος 2016
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ.Κρήτης Μάρτιος 2016 25 Φεβρουάριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Μάρτιος 2016 18 Φεβρουάριος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Φεβρουάριος 2016 26 Ιανουάριος 2016
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ.Κρήτης Φεβρουάριος 2016 25 Ιανουάριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Φεβρουάριος 2016 25 Ιανουάριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Φεβρουάριος 2016 25 Ιανουάριος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2016 07 Ιανουάριος 2016
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατολικής Κρήτης Ιανουάριος 2016 05 Ιανουάριος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιανουάριος 2016 04 Ιανουάριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιανουάριος 2016 04 Ιανουάριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών 23.12.2015 έως 31.1.2016 14 Δεκέμβριος 2015
Υπηρεσία Β΄ Τμηματος Χριστουγέννων 2015 11 Δεκέμβριος 2015