Β΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Β΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Από παραδρομή δεν συμπληρώθηκε στην υπηρεσία μηνός Ιουνίου η παρακάτω δικάσιμος:ΤΡΙΤΗ 13.6.2018:

ΤΑΚΤΙΚΗ (ΤΜ + ΤΜα) – ΑΝΑΚΟΠΕΣ (Ειδ.) : ΒοϊτσίδουΗράκλειο 1-6-2018

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών