΄Δ Τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών για το μήνα Ιούνιο 2018!

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κατόπιν του με αριθμό 785/2018 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με το οποίο ζητεί την τροποποίηση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου α) για το μήνα Ιούνιο 2018,

 

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

Την υπηρεσία Ειρηνοδικών με αριθμό πράξης 96/2018 για το μήνα Ιούνιο 2018 όπως ακολουθεί:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

13-6-2018

Ηρακλείου

Επικυρώσεις

 

Κατσαμάνης

Μάμου

Ντόκα

15-6-2018

Πύργου

Πολιτικές

Βελισσαρίου

 

Υπηρεσίες Ειρηνοδικών:

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

16-6-2018

 

Σιδηροπούλου

17-6-2018

 

Σιδηροπούλου

 

Υπηρεσίες Ειρηνοδικών:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

11-6-2018

Σιδηροπουλου

 

15-6-2018

Τζουλάκη

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

11-6-2018

Σιδηροπουλου

 

15-6-2018

Τζουλάκη

 

 

 

                                                                                                                       Ηράκλειο 11 Ιουνίου 2018

Η Διευθύνουσα το ΠρωτοδικείοΗρακλείου

 

 

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

 

Πρόεδρος Πρωτοδικών