ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (Από 20.7.2018 έως 7.8.2018)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

(Από 20.7.2018 έως 7.8.2018)

 

Παρασκευή 20.7.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Αθανασιάδη – Παπαδάκη – Κατσαμάνης

Αυτόφωρα Μονομελούς: Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδη

 

Σάββατο 21.7.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Γκιόγκη – Παπαδάκη - Κατσαμάνης

Αυτόφωρα Μονομελούς: Παπαδάκη

 

Δευτέρα 23.7.2018

Μονομελές Πλημ/κείο: Νικητάκη

Αυτόφωρα Τριμελούς: Γκιόγκη – Νικητάκη – Κατσαμάνης

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γκιόγκη

 

Τρίτη 24.7.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Γκιόγκη – Παπαδάκη – Βιτσεντζάκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γκιόγκη

 

Τετάρτη 25.7.2018

Πολιτικές Μονομελές: Γκιόγκη - Παπαδάκη – Νικητάκη

Αυτόφωρα Τριμελούς: Αθανασιάδη – Παπαδάκη – Νικητάκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικητάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδη

 

Πέμπτη 26.7.2018

Τριμελές Πλημ/κείο: Αθανασιάδη – Γκιόγκη – Βιτσεντζάκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικητάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Νικητάκη

 

Παρασκευή 27.7.2018

Ασφαλιστικά: Αθανασιάδη - (Γκιόγκη)

Αυτόφωρα Τριμελούς: Γκιόγκη – Παπαδάκη - Βιτσεντζάκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γκιόγκη

 

Σάββατο 28.7.2018

Αυτόφωτα Τριμελούς: Αθανασιάδη – Νικητάκη - Τζουλάκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικητάκη

 

Δευτέρα 30.7.2018

Μονομελές Πλημ/κείο: Παπαδάκη

Αυτόφωρα Τριμελούς: Αθανασιάδη – Παπαδάκη - Τζουλάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδη

 

Τρίτη 31.7.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Γκιόγκη – Νικητάκη - Τζουλάκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικητάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Νικητάκη

 

Τετάρτη 01.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Αθανασιάδη – Νικητάκη - Μπαριτάκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικητάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Νικητάκη

 

Πέμπτη 02.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Γκιόγκη – Νικητάκη - Μπαριτάκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικητάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γκιόγκη

 

Παρασκευή 03.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Γκιόγκη – Νικητάκη - Μπαριτάκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικητάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Γκιόγκη

Σάββατο 04.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Αθανασιάδη - Νικητάκη -Βλαχούλη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Νικητάκη

 

Δευτέρα 06.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Αθανασιάδη – Παπαδάκη - Βλαχούλη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδη

 

Τρίτη 07.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Αθανασιάδη – Παπαδάκη - Βλαχούλη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Παπαδάκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Αθανασιάδη

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Οι δικαστές του Β΄ τμήματος διακοπών με Πρόεδρο την κ. Αθανασιάδη.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Ηράκλειο 4 Ιουλίου 2018

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Ανδρονίκη Αθανασιάδη