ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 

 

 

Τρίτη 28.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος – Βελεγράκη - Μάμου (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Βελεγράκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Τετάρτη 29.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαντουβάκη – Ζεϊμπέκη - Τσαγκαράκη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ζεϊμπέκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαντουβάκη

 

Πέμπτη 30.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος – Βελεγράκη - Μπινιάρη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπινιάρη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Παρασκευή 31.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαντουβάκη – Ζεϊμπέκη – Τσαγκαράκη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ζεϊμπέκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαντουβάκη

 

Σάββατο 1.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Βελεγράκη - Ζεϊμπέκη - Τσαγκαράκη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Βελεγράκη

 

Δευτέρα 3.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος– Βελεγράκη - Μπινιάρη

Μονομελές: Μπινιάρη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Τρίτη 4.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαντουβάκη – Ζεϊμπέκη - Βελισσαρίου (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ζεϊμπέκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαντουβάκη

 

Τετάρτη 5.9.2018

Πολυμελές Πρωτοδικείο: Ρόκος – Μπαντουβάκη – Βελεγράκη – Μπινιάρη

Μονομελές Πρωτοδικείο: Ρόκος – Μπαντουβάκη – Βελεγράκη – Μπινιάρη

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος - Βελεγράκη - Μπινιάρη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπινιάρη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Πέμπτη 6.9.2018

Τριμελές: Ρόκος – Ζεϊμπέκη - Μάμου (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ζεϊμπέκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαντουβάκη

 

Παρασκευή 7.9.2018

Ασφαλιστικά: Ρόκος

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαντουβάκη – Ζεϊμπέκη - Μεταξάκη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ζεϊμπέκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαντουβάκη

 

Σάββατο 8.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος – Ζεϊμπέκη - Σιδηροπούλου (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ζεϊμπέκη

 

Δευτέρα 10.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος - Ζεϊμπέκη – Σιδηροπούλου (Ειρηνοδίκης)

Μονομελές: Ζεϊμπέκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Τρίτη 11.9.2018

Εναρξη ΜΟΔ: Ρόκος - Μπαντουβάκη - Μπινιάρη

ΜΟΔ: Ρόκος - Μπαντουβάκη – Μπινιάρη

Αναπλ.ΜΟΔ: Ζεϊμπέκη

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος – Μπαντουβάκη - Μπινιάρη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπινιάρη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Βελεγράκη (και μετά το πέρας του ΜΟΔ ο κ.Ρόκος)

 

Τετάρτη 12.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαντουβάκη – Βελεγράκη –Σιδηροπούλου (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Βελεγράκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαντουβάκη

 

Πέμπτη 13.9.2018

Τριμελές: Μπαντουβάκη – Βελεγράκη – Βελισσαρίου (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Βελεγράκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Παρασκευή 14.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος – Βελεγράκη - Μεταξάκη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Βελεγράκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Σάββατο 15.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαντουβάκη - Μπινιάρη – Μεταξάκη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπινιάρη

Αναπλ.: Βελεγράκη

 

Βουλεύματα: Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών και οι Δικαστές που υπηρετούν στο τμήμα διακοπών.

Καθήκοντα Ανακριτή θα ασκήσει η κ. Βελεγράκη, Πρωτοδίκης.

Ώρα συνεδριάσεως των συνθέσεων των ποινικών Δικαστηρίων για την εκδίκαση των Αυτοφώρων Τριμελούς και Μονομελούς στις 12:30.

Ώρα προεκφώνησης των υποθέσεων ασφαλιστικών στις 09.30 στο ακροατήριο του Β’ Τριμελούς και των υποθέσεων Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου στις 09.00 στο ακροατήριο του Α’ Τριμελούς.

 

Ηράκλειο, 10-7-2018

 

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ρόκος