΄Β ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 6 Ιουλίου 2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 130

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, Πύργου και για το χρονικό διάστημα από 20 Ιουλίου 2018 έως και 7 Αυγούστου 2018 (Β΄ τμήματος δικαστικών διακοπών) , ως εξής:

 

Ημερομηνίες

Ειρηνοδικείο

αντικείμενο

Δικαστής

20.7.2018

Πύργου

Πολιτικές- προανάκριση

 

Τζουλάκη

24.7.2018

Ηρακλείου

Πολιτικές

Κατσαμάνης Βιτσεντζάκη

Τζουλάκη

Βλαχούλη

25.7.2018

Ηρακλείου

Επικυρώσεις προδικαστικών συμβιβασμών

Κατσαμάνης Βιτσεντζάκη

Βλαχούλη

 

Ημερομηνία

Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας

Ειρηνοδίκης Ερευνών

τακτικός

αναπληρωματικός

20.7.2018

Βλαχούλη

Κατσαμάνης

Βλαχούλη

21.7.2018

-------------

Βλαχούλη

-----------

22.7.2018

--------------

Βλαχούλη

 

23.7.2018

Βλαχούλη

Βιτσεντζάκη

Βλαχούλη

24.7.2018

Βλαχούλη

Βιτσεντζάκη

Βλαχούλη

25.7.2018

Βιτσεντζάκη

Τζουλάκη

Βιτσεντζάκη

26.7.2018

Βιτσεντζάκη

Βλαχούλη

Βιτσεντζάκη

27.7.2018

Βιτσεντζάκη

Βλαχούλη

Βιτσεντζάκη

28.7.2018

--------------

Βιτσεντζάκη

 

29.7.2018

---------------

Βιτσεντζάκη

 

30.7.2018

Κατσαμάνης

Ξυλούρη

Κατσαμάνης

31.7.2018

Κατσαμάνης

Ξυλούρη

Κατσαμάνης

01.08.2018

Κατσαμάνης

Τζουλάκη

Κατσαμάνης

02.08.2018

Κατσαμάνης

Ξυλούρη

Κατσαμάνης

03.08.2018

Τζουλάκη

Ξυλούρη

Τζουλάκη

04.08.2018

-----------------

Κατσαμάνης

 

05.08.2018

----------------

Τζουλάκη

 

06.08.2018

Τζουλάκη

Κατσαμάνης

Τζουλάκη

07.08.2018

Τζουλάκη

Κατσαμάνης

Τζουλάκη

 

Ο δικαστής που έχει οριστεί πρόεδρος Υπηρεσίας θα οριστεί και για τυχόν αυτόφωρα τριμελούς, εφόσον ζητηθεί από το Πρωτοδικείο όπως και για τις τυχόν προανακρίσεις.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών