ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (Από 8.8.2018 έως 27.8.2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

(Από 8.8.2018 έως 27.8.2018)

 

 

Τετάρτη 8.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαχαντάκη – Καράλη– Σουλιωτάκης

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καρκατζούλη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαχαντάκη

 

Πέμπτη 9.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαχαντάκη – Καράλη– Σουλιωτάκης

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καρκατζούλη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαχαντάκη

 

Παρασκευή 10.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Χαλκιαδάκη – Καράλη– Σουλιωτάκης

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καρκατζούλη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Χαλκιαδάκη

 

Σάββατο 11.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Χαλκιαδάκη– Καράλη –Σουλιωτάκης

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καράλη

 

Δευτέρα 13.8. 2016

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαχαντάκη – Καράλη – Κοντέλη

 

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καρκατζούλη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαχαντάκη

 

Τρίτη 14.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Χαλκιαδάκη-Καράλη - Σουλιωτάκης

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καράλη

 

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Χαλκιαδάκη

 

Τετάρτη 15.8.2018

ΑΡΓΙΑ

Αυτόφωρα Τριμελούς: Χαλκιαδάκη-Καράλη- Κοντέλη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καράλη

 

Πέμπτη 16.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Χαλκιαδάκη-Καράλη- Κοντέλη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καρκατζούλη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Χαλκιαδάκη

 

Παρασκευή 17.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαχαντάκη – Καράλη – Κοντέλη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καρκατζούλη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαχαντάκη

 

Σάββατο 18.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαχαντάκη – Καράλη – Καρκατζούλη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καράλη

 

Δευτέρα 20.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Χαλκιαδάκη-Καράλη-Κοντέλη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καρκατζούλη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Χαλκιαδάκη

 

Τρίτη 21.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Χαλκιαδάκη-Καράλη-Ντόκα

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καρκατζούλη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Χαλκιαδάκη

 

Τετάρτη 22.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαχαντάκη – Καράλη – Ντόκα

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καρκατζούλη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαχαντάκη

 

Πέμπτη 23.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαχαντάκη – Καράλη – Ντόκα

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καρκατζούλη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαχαντάκη

 

 

Παρασκευή 24.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Χαλκιαδάκη – Καράλη– Ντόκα

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καρκατζούλη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Χαλκιαδάκη

 

 

Σάββατο 25.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Χαλκιαδάκη– Καράλη –Ντόκα

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καράλη

 

 

Δευτέρα 27.8.2016

Αυτόφωρα Τριμελούς: Μπαχαντάκη – Καράλη– Καρκατζούλη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Καρκατζούλη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαχαντάκη

 

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Οι δικαστές του Γ΄ τμήματος διακοπών με Πρόεδρο την κ. Μπαχαντάκη και αναπληρώτρια αυτής Προεδρεύουσα Πρωτοδίκη την κ. Χαλκιαδάκη .

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Καθήκοντα Πταισματοδίκη για το ανωτέρω διάστημα θα ασκεί ο εκάστοτε Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.

 

Ηράκλειο 30 Ιουλίου 2018

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

Αντωνία Μπαχαντάκη