Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σεπτέμβριος 2018

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ από 16/9/2018 έως 30/9/2018

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.9.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη-Ραχσάν/Μπαρμπάτση-Περτσελάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ  :  Σγουρού-Μιστριώτη-Ριστάνης

Αναπλ:  Μπαχαντάκη-Βελεγράκη-Φραγκάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ: Χειμάρα-Λυμπερόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μπαχαντάκη

 

ΤΡΙΤΗ  18.9.2018:

ΜΟΔ :     Μπαχαντάκη-Γκιόγκη-Βελεγράκη

 Αναπλ ΜΟΔ:   Συσκάκης-Μπαντουβάκη-Τζίφα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :    Σαρτζετάκη

Αναπλ: Τζίφα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Αυτοκίνητα-Μισθώσεις: Χειμάρα-Μιστριώτη-Φτάκα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αθανασιάδη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.9.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  Μαφρέδας

 Αναπλ:   Λυμπερόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Τακτική: Μπαντουβάκη (ΝΕΟ)-Σαρτζετάκη-Μιστριώτη

Εφέσεις : Συσκάκης-Σγουρού

Εκουσία: Περτσελάκη-Ριστάνης-Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συσκάκης

 

ΠΕΜΠΤΗ  20-9-2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :   Μπαχαντάκη-Λυμπερόπουλος-Φραγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ  : Ρόκος-Χειμάρα-Περτσελάκη

 Αναπλ:     Σγουρού-Μαφρέδας-Ριστάνης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :   Μιστριώτη

Αναπλ:   Ραχσάν/Μπαρμπάτση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σγουρού

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.9.2018

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: Α΄ τμήμα

Αθανασιάδη

Μπαντουβάκη, Χειμάρα-Σαρτζετάκη-Μαφρέδας-Περτσελάκη

Οικογενειακό (Διατροφές, συναινετικά):

Τζίφα-Μπινιάρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ρόκος

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.9.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ:   Γκιόγκη-Ραχσάν/Μπαρμπάτση-Φραγκάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:  Ραχσάν/Μπαρμπάτση

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.9.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :  Συσκάκης-Σαρτζετάκη-Ριστάνης

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :  Σγουρού-Μπινιάρη-Φραγκάκη

Αναπλ:  Αθανασιάδη-Φτάκα-Περτσελάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αθανασιάδη

 

ΤΡΙΤΗ  25.9.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :   Φτάκα

Αναπλ:       Μιστριώτη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Κτηματολόγιο (νέο, παλαιό και εκουσία): Σαρτζετάκη

Οικογενειακό: Τζίφα-Μπινιάρη

Απαλλοτριώσεις : Βελεγράκη-Μαφρέδας-Ραχσάν/Μπαρμπάτση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συσκάκης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.9.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :   Τζίφα

Αναπλ:   Χειμάρα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Μπινιάρη

 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Τακτική-Ανακοπές: Γκιόγκη-Λυμπερόπουλος-Φτάκα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μπαχαντάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ  27-9-2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη -Φτάκα-Περτσελάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης-Μαφρέδας-Ριστάνης

Αναπλ:    Ρόκος-Μπινιάρη-Φραγκάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :   Ραχσάν/Μπαρμπάτση

Αναπλ:   Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ρόκος

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.9.2018

 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  Λυμπερόπουλος

Αναπλ:   Βελεγράκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: Β΄τμήμα

Ρόκος

Γκιόγκη, Μιστριώτη-Ραχσάν-Μπαρμπάτση-Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μπαχαντάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29-9-2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη-Τζίφα-Χειμάρα

 ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:    Τζίφα

 

 

 

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Οι Πρωτοδίκες του  Α’ Τμήματος Πολυμελούς,  με Πρόεδρο την κ. Σγουρού.

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης : από 22/9 έως 23 /9: Γ΄  Ανακριτικό Γραφείο

Από 29/9 έως 30/9 :Α΄ Ανακριτικό Γραφείο.

 

Την διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

Ηράκλειο 20/8/2018

Η  Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο  Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών