Υπηρεσίες Ειρηνοδικών ΄Δ Τμήμα Θερινών Διακοπών 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ηράκλειο  16 Αυγούστου 2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                  Αριθμός Πράξης:  140

 

 

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

         Αφού λάβαμε υπόψη:

            1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

            2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

            3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

 

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

 

 

            Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, Πύργου και για το χρονικό διάστημα από 28 Αυγούστου 2018 έως και  15 Σεπτεμβρίου 2018 (Δ΄ τμήματος δικαστικών διακοπών) , ως εξής:

 

 

 

 

ΤΡΙΤΗ:

28/8

ΤΕΤΑΡΤΗ:

29/8

ΠΕΜΠΤΗ:

30/8

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

31/8

ΣΑΒΒΑΤΟ:

1/9

ΚΥΡΙΑΚΗ:

2/9

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΜΑΜΟΥ

 

ΕΡΕΥΝΑ:

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ:

ΜΑΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

 

ΕΡΕΥΝΑ:

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ:

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΜΑΜΟΥ

 

ΕΡΕΥΝΑ:

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ:

-

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

 

ΕΡΕΥΝΑ:

ΜΑΜΟΥ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ:

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ:

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ:

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

 

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ:

ΜΕΤΑΞΑΚΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ:

3/9

ΤΡΙΤΗ:

4/9

ΤΕΤΑΡΤΗ:

5/9

ΠΕΜΠΤΗ:

6/9

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:7/9

ΣΑΒΒΑΤΟ:

8/9

ΚΥΡΙΑΚΗ

9/9

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΜΑΜΟΥ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ(ΜΟΙΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ):

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΕΡΕΥΝΑ:

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ:

-

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ:

ΜΕΤΑΞΑΚΗ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΜΟΥ

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ:

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ:

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΜΕΤΑΞΑΚΗ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ:

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΞΑΚΗ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΜΟΥ

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

 

ΕΡΕΥΝΑ:ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΜΑΜΟΥ

 

ΕΡΕΥΝΕΣ : ΜΕΤΑΞΑΚΗ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΜΕΤΑΞΑΚΗ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ:-

ΕΡΕΥΝΑ:

ΜΑΜΟΥ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ:

ΜΕΤΑΞΑΚΗ

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ:

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ:

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ: ΜΑΜΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ:

10/9

ΤΡΙΤΗ:

11/9

ΤΕΤΑΡΤΗ:

12/9

ΠΕΜΠΤΗ:

13/9

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:14/9

ΣΑΒΒΑΤΟ:

15/9

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ:

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ:

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

 

ΕΡΕΥΝΑ:

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ:

-

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΡΕΥΝΑ:

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ:

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΡΕΥΝΑ:

ΜΕΤΑΞΑΚΗ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ:

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΜΕΤΑΞΑΚΗ

 

ΕΡΕΥΝΑ:

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ:

ΜΕΤΑΞΑΚΗ

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ:

ΜΕΤΑΞΑΚΗ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ:

ΜΕΤΑΞΑΚΗ

 

 

 

 

 

Ο δικαστής που έχει οριστεί πρόεδρος Υπηρεσίας θα οριστεί και για τυχόν αυτόφωρα τριμελούς, εφόσον ζητηθεί από το Πρωτοδικείο όπως και για τις τυχόν προανακρίσεις.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών