Υπηρεσίες Εισαγγελίας 30.08.2018 - 15.09.2018

Υπηρεσία Εισαγγελικών Λειτουργών για το χρονικό

ΔΙΑΣΤΗΜΑ από 30 Αυγούστου 2018 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2018

Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Ημερομηνία

Υπηρεσία

Τριμελές

Μονομελές

 

30/8/2018 Πέμπτη

Πατεράκης

 

 

 

2 31/8/2018 Παρασκευή

Πατεράκης

 

 

 

1/9/2018 Σάββατο

Θεοφανίδης

 

 

 

2/9/2018 Κυριακή

Πατεράκης

 

 

 

3/9/2018 Δευτέρα

Πατεράκης

 

Θεοφανίδης

 

4/9/2018 Τρίτη

Θεοφανίδης

 

 

 

5/9/2018 Τετάρτη

Θεοφανίδης

 

 

 

6/9/2018 Πέμπτη

Θεοφανίδης

Πατεράκης

 

 

7/9/2018 Παρασκευή

Πατεράκης

 

 

 

8/9/2018 Σάββατο

Θεοφανίδης

 

 

 

9/9/2018 Κυριακή

Πατεράκης

 

 

 

10/9/2018 Δευτέρα

Πατεράκης

 

Θεοφανίδης

 

11/9/2018 Τρίτη

Θεοφανίδης

Πατεράκης ΜΟΔ

 

 

12/9/2018 Τετάρτη

Θεοφανίδης

 

 

 

13/9/2018 Πέμπτη

Θεοφανίδης

Πατεράκης

 

 

14/9/2018 Παρασκευή

Πατεράκης

 

 

 

15/9/2018 Σάββατο

Θεοφανίδης

 

 

 

 

Ηράκλειο 31-7-2018

Ο Εισαγγελέας