ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

(μετά τη λήψη αναρρωτικών αδειών)

 

 

 

Τρίτη 28.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Βελεγράκη – Μπινιάρη - Μάμου (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπινιάρη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Τετάρτη 29.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Βελεγράκη – Ζεϊμπέκη - Τσαγκαράκη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ζεϊμπέκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ζεϊμπέκη

 

Πέμπτη 30.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος – Μπινιάρη - Φραγκάκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπινιάρη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Παρασκευή 31.8.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος – Ζεϊμπέκη – Τσαγκαράκη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ζεϊμπέκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Σάββατο 1.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Βελεγράκη - Μπινιάρη - Τσαγκαράκη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Βελεγράκη

 

Δευτέρα 3.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος– Βελεγράκη - Ριστάνης

Μονομελές: Μπινιάρη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Τρίτη 4.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος – Ζεϊμπέκη - Βελισσαρίου (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ζεϊμπέκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Τετάρτη 5.9.2018

Πολυμελές Πρωτοδικείο: Ρόκος – Βελεγράκη – Μπινιάρη -Ριστάνης

Μονομελές Πρωτοδικείο: Βελεγράκη – Μπινιάρη – Ριστάνης

Αυτόφωρα Τριμελούς: Βελεγράκη - Μπινιάρη - Ριστάνης

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπινιάρη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Βελεγράκη

 

Πέμπτη 6.9.2018

Τριμελές: Ρόκος – Ζεϊμπέκη - Μάμου (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπινιάρη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπινιάρη

 

Παρασκευή 7.9.2018

Ασφαλιστικά: Ρόκος

Αυτόφωρα Τριμελούς: Βελεγράκη – Ζεϊμπέκη - Μεταξάκη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ζεϊμπέκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ζεϊμπέκη

 

Σάββατο 8.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος – Ζεϊμπέκη - Σιδηροπούλου (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Ζεϊμπέκη

 

Δευτέρα 10.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος – Ζεϊμπέκη - Σιδηροπούλου (Ειρηνοδίκης)

Μονομελές: Ζεϊμπέκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Τρίτη 11.9.2018

Εναρξη ΜΟΔ: Ρόκος – Ζεϊμπέκη - Μπινιάρη

ΜΟΔ: Ρόκος - Ζεϊμπέκη – Μπινιάρη

Αναπλ.ΜΟΔ: Βελεγράκη

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος – Ζεϊμπέκη - Μπινιάρη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Βελεγράκη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Βελεγράκη

 

Τετάρτη 12.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Βελεγράκη – Μπινιάρη – Σιδηροπούλου (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπινιάρη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπινιάρη

 

Πέμπτη 13.9.2018

Τριμελές: Ρόκος – Βελεγράκη – Βελισσαρίου (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπινιάρη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπινιάρη

 

Παρασκευή 14.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος – Μπινιάρη – Περτσελάκη

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπινιάρη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Ρόκος

 

Σάββατο 15.9.2018

Αυτόφωρα Τριμελούς: Ρόκος - Μπινιάρη – Μεταξάκη (Ειρηνοδίκης)

Αυτόφωρα Μονομελούς: Μπινιάρη

 

Διαταγές Πληρωμής: Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών και σε περίπτωση κατεπείγοντος ο Πρόεδρος Υπηρεσίας.

Βουλεύματα: Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών και οι Δικαστές που υπηρετούν στο τμήμα διακοπών.

Καθήκοντα Ανακριτή θα ασκήσει η κ. Βελεγράκη, Πρωτοδίκης.

Ώρα συνεδριάσεως των συνθέσεων των ποινικών Δικαστηρίων για την εκδίκαση των Αυτοφώρων Τριμελούς και Μονομελούς στις 12:30.

Ώρα έναρξης εκφώνησης των υποθέσεων ασφαλιστικών στις 09.30 στο ακροατήριο του Β’ Τριμελούς και των υποθέσεων Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου στις 09.00 στο ακροατήριο του Α’ Τριμελούς.

 

Ηράκλειο, 27-8-2018

 

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ρόκος