Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Σεπτ - Οκτ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης:

 

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για τους μήνες ΜάρτιοΑπρίλιο 2018 ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

 

17-09-2018

 

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφαλιστικά-Εκουσία

 

 

 

 1. Φρατζεσκάκης

 2. Σουλιωτάκης

3.Βελησσαρίου

18-09-2018

Μοίρες

Πολιτικές

 

 1. Τζουλάκη

 2. Σιδηροπούλου

 

 

18-09-2018

Ηρακλείου

Τακτική-Νεα τακτική

 1. Μεταξάκη

 2. Κατσαμάνης

 3. Κελαράκη

 4. Μάμου

18-09-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

 1. Φραντζεσκάκης

 2. Σωμαρακάκη

 3. Βελησσαρίου

 4. Κοντέλη

 

 

19-09-2018

 

Μοιρών

Πταίσματα αγροτικά

 

 1. Βελησσαρίου

 

21-09-2018

Πύργου

Πολιτικές

 1. Μεταξάκη

 2. Σωμαρακάκη

21-09-2018

Καστέλι

Πολιτικές

 1. Βασιλειάδη

 2. Βελησσαρίου

24-09-2018

 

Ηρακλείου

 

Ειδική-Ασφαλ-Εκουσία-Δημοσίευση διαθηκών

 

 

 1. Κελαράκη

 2. Μάμου

25-09-2018

 

Πύργου

Προανακριση-Επικυρώσεις

 

 1. Τσαγκαράκη

25-09-2018

Ηρακλείου

Μικροδιαφορές

 1. Βασιλειάδη

 2. Κατσαμάνης

 3. Σιδηροπούλου

 4. Βλαχούλη

26-09-2018

Μοιρών

Πταίσματα Κοινά

 

1.Φρατζεσκάκης

26-09-2018

Ηρακλείου

 

Επικυρώσεις

 

 1. Μεταξάκη

 2. Κατσαμάνης

 

27-09-2018

Μοιρών

Προανάκριση-Διαθήκες-Επικυρώσεις

 

 1. Κελαράκη

 

27-09-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

 

 1. Βασιλειάδη

 2. Μάμου

 3. Βελησσαρίου

 4. Βλαχούλη

 

28-09-2018

Καστελίου

Προανάκριση-Επικυρώσεις-Δημοσίευση διαθηκων

 

 1. Σιδηροπούλου

 

01-10-2018

 

Ηρακλείου

 

Ειδική-Ασφαλ-Εκουσία-Δημοσίευση Διαθηκών

 

 1. Τσαγκαράκη

 2. Σωμαρακάκη

 

 

02-10-2018

 

Ηρακλείου

 

Τακτική-Νέα τακτική-Εργατικές

 

 1. Φραντζεσκάκης

 2. Τζουλάκη

 3. Σιδηροπύλου

 4. Βελησαρίου

 

04-10-2018

Ηρακλείου

 

Υπερχρεωμένα

 

 1. Βιτσεντζάκη

 2. Τσαγκαράκη

 3. Βλαχούλη

 4. Ντόκα

 

05-10-2018

 

Καστελίου

 

Πταίσματα κοινά-Προανακρίσεις

 1. Βιτσεντζάκη

09-10-2018

Πύργου

Πταίσματα Κοινά

 1. Μάμου

09-10-2018

Μοιρών

Πολιτικές

 1. Κατσαμάνης

 2. Βλαχούλη

09-10-2018

Ηρακλείου

Τακτική-Νέα τακτική -Εργατικές

 1. Βασιλειάδη

 2. Βιτσεντζάκη

 3. Σωμαρακάκη

 4. Ντόκα

09-10-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

 1. Μεταξάκη

 2. Σουλιωτάκης

 3. Κελαράκη

 4. Τζουλάκη

10-10-2018

Ηρακλείου

Επικυρώσεις

 1. Ντόκα

 2. Βιτσεντζάκη.

15-10-2018

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφαλ-Εκουσία-Δημοσίευση διαθηκών

 1. Ασσαριωτάκη

 2. Ντόκα

16-10-2018

Ηρακλείου

Αυτοκίνητα

 1. Ασσαριωτάκη

 2. Σουλιωτάκης

 3. Τσαγκαράκη

 4. Ντόκα

18-10-2018

Μοιρών

Προανάκριση-Διαθήκες –Επικυρώσεις

 1. Ντόκα

18-10-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

 1. Κατσαμάνης

 2. Τζουλάκη

 3. Σιδηροπούλου

 4. Μάμου

19-10-2018

Καστελίου

Πολτικές

 1. Κοντέλη

 2. Κελαραράκη

23-10-2018

Πύργος

Προανάκριση-Εξωδικαστικοί

 1. Σωμαρακάκη

23-10-2018

Μοίρες

Πολιτκές

 1. Κατσαμάνης

 2. Βιτσενζάκη

 

23-10-2018

Ηρακλείου

Μικροδιαφορές

 1. Ασσαριωτάκη

 2. Μεταξάκη

 3. Τσαγκαράκη

 4. Κοντέλη

24-10-2018

Ηρακλείου

Επικυρώσεις

1.Βλαχούλη

30-10-2018

Μοίρες

Υπερχρεωμένα

1 Σουλιωτάκης

2 Κοντέλη

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας και ερευνών περιφέρειας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

16-09-2018

-

Φραντζεσκάκης

17-09-2018

Βασιλειάδη

Βλαχούλη

18-09-2018

Βλαχούλη

Σουλιωτάκης

19-09-2018

Μεταξάκη

Μάμου

20-09-2018

Κατσαμάνης

Τζουλάκη

21-09-2018

Κοντέλη

Σιδηροπούλου

22-09-2018

-

Κατσαμάνης

23-09-2018

-

Βασιλειάδη

24-09-2018

Σουλιωτάκης

Σωμαρακάκη

25-09-2018

Βελησσαρίου

Κοντέλη

26-09-2018

Τζουλάκη

Βλαχούλη

27-09-2018

Σωμαρακάκη

Μεταξάκη

28-09-2018

Κελαράκη

Κατσαμάνης

29-09-2018

-

Μεταξάκη

30-09-2018

-

Κελαράκη

01-10-2018

Σιδηροπούλου

Κοντέλη

02-10-2018

Μάμου

Σωμαρακάκη

03-10-2018

---------------

Τζουλάκη

04-10-2018

Φραντζεσκάκης

Σιδηροπούλου

05-10-2018

Ντόκα

Μάμου

06-10-2018

-

Βιτσεντζάκη

07-10-2018

-

Σουλιωτάκης

08-10-2018

Βιτσεντζάκη

Ντόκα

09-10-2018

Κοντέλη

Βελησσαρίου

10-10-2018

Βλαχούλη

Τσαγκαράκη

11-10-2018

Βιτσεντζάκη

Ντόκα

12-10-2018

Ντόκα

Βιτσετζάκη

13-10-2018

-

Φραντζεσκάκης

14-10-2018

-

Βασιλειάδη

15-10-2018

Βελησσαρίου

Τσαγκαράκη

16-10-2018

Μάμου

Σιδηροπούλου

17-10-2018

Σιδηροπούλου

Ντόκα

18-10-2018

Σωμαρακάκη

Βελησσαρίου

19-10-2018

Τσαγκαράκη

Κατσαμάνης

20-10-2018

-

Τζουλάκη

21-10-2018

-

Κελαράκη

22-10-2018

Τζουλάκη

Βιτσεντζάκη

23-10-2018

Κελαράκη

Βελησσαρίου

24-10-2018

Κατσαμάνης

Μεταξάκη

25-10-2018

Σουλιωτάκης

Κελαράκη

26-10-2018

Μεταξάκη

Σωμαρακάκη

27-10-2018

-

Βλαχούλη

28-10-2018

-

Φραντζεσκάκης

29-10-2018

Βασιλειάδη

Κοντέλη

30-10-2018

Βλαχούλη

Μάμου

31-10-2018

Βελησσαρίου

Τσαγκαράκη

 

 

 

 

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη) του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί .

 

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος: α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

 

Αντωνία Μπαχαντάκη