Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Οκτώβριος 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Τρίτη 9/10/2018

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης- Νικόλαος Βεργιτσάκης

Μέλη: Όλοι οι εφέτες. Προεκφώνηση B’ Tμήμα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 1/10/2018

Προεδρεύουσα: Λυράκη

Μέλη: Παπαδάκη- Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Κουσκούκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ: Πέμπτη 4/10/2018

Προεδρεύουσα: Μπιτσακάκη

Αναπληρωματική: Κουσκούκη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 10/10/2018

Πρόεδρος: Βεργιτσάκης

Μέλη: Τζουγκαράκη- Μπιτσακάκη- Κουσκούκη-Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Πρατικάκης

Α΄ αναπληρωματικό μέλος: Λυράκη (5, 9)

Β΄ αναπληρωματικό μέλος: Ψαράκη (1, 2, 3, )

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ: Πέμπτη 11/10/2018

Προεδρεύουσα: Κουσκούκη

Αναπληρωματική: Μπιτσακάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ : Παρασκευή 12/10/2018

Προεδρεύουσα : Μπιτσακάκη

Μέλη: Κουσκούκη- Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Κουσκούκη

αναπλ. μέλος : Ψαράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 15/10/2018

Προεδρεύουσα: Τζουγκαράκη

Μέλη: Κουσκούκη- Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Κουσκούκη

Αναπλ.μέλος: Ψαράκη

Μ.Ο.Ε: Τετάρτη 17/10/2018

Πρόεδρος: Πρατικάκης

Μέλη: Λυράκη- Ψαράκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Βεργιτσάκης

αναπληρωματικό μέλος: Κουσκούκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ : Παρασκευή 19/10/2018

Προεδρεύουσα : Παπαδάκη

Μέλη: Ψαράκη- Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Μπιτσακάκη

αναπλ. μέλος : Κουσκούκη

Μ.Ο.Ε: Τετάρτη 24/10/2018

Πρόεδρος: Βεργιτσάκης

Μέλη: Τζουγκαράκη- Παπαδάκη

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ψαράκη

 

Ηράκλειο

Ο Διευθύνων το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης

Πρόεδρος Εφετών

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης