Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Οκτώβριος 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017ΔΕΥΤΕΡΑ 1.10.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη - Χειμάρα - Περτσελάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη Φτάκα - Φραγκάκη

Αναπλ: Γκιόγκη - Σαρτζετάκη - Ριστάνης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπινιάρη

Αναπλ: Ριστάνης

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Γκιόγκη - Μιστριώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΣγουρούΤΡΙΤΗ 2.10.2018:

ΜΟΔ : Ρόκος - Φτάκα - Μαφρέδας

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαχαντάκη - Χειμάρα - Βελεγράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαρμπάτση

Αναπλ: Βελεγράκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Λυμπερόπουλος - Μιστριώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣυσκάκηςΤΕΤΑΡΤΗ 3.10.2018 :

ΑΡΓΙΑ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπαχαντάκη - Χειμάρα - Περτσελάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠερτσελάκηΠΕΜΠΤΗ 4.10.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Μπαρμπάτση - Φραγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Τζίφα - Ριστάνης

Αναπλ: Αθανασιάδη - Μιστριώτη - Περτσελάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Φτάκα

Αναπλ: Περτσελάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΑθανασιάδηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.10.2018

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μιστριώτη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ: (Συναινετικά - διατροφές): Τζίφα - Μπινιάρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ :Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΓκιόγκηΣΑΒΒΑΤΟ 6.10.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη - Τζίφα - Περτσελάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠερτσελάκηΔΕΥΤΕΡΑ 8.10.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Μπινιάρη - Ριστάνης

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη - Σαρτζετάκη - Περτσελάκη

Αναπλ: Μπαχαντάκη - Χειμάρα - Φραγκάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μιστριώτη

Αναπλ: Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαχαντάκηΤΡΙΤΗ 9.10.2018:

ΜΟΔ : Συσκάκης - Γκιόγκη - Λυμπερόπουλος

Αναπλ ΜΟΔ: Ρόκος - Τζίφα- Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σαρτζετάκη

Αναπλ: Μπινιάρη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Βελεγράκη - Μαφρέδας - Μπαρμπάτση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΡόκοςΤΕΤΑΡΤΗ 10.10.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Τζίφα

ΕΦΕΣΕΙΣ: Ρόκος - Σγουρού

ΑΝΑΚΟΠΕΣ ( ΑνακΕκτ, ΑνακΜ):

Χειμάρα - Φτάκα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣγουρούΠΕΜΠΤΗ 11.10.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη - Μιστριώτη - Ριστάνης

Αναπλ: Ρόκος - Λυμπερόπουλος - Φραγκάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μαφρέδας

Αναπλ: Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣυσκάκηςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.10.2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζίφα

Αναπλ: Σαρτζετάκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Γ΄ ΤΜΗΜΑ

Συσκάκης (Βελεγράκη - Λυμπερόπουλος - Φτάκα - Φραγκάκη)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΑθανασιάδηΣΑΒΒΑΤΟ 13.10.2017:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπινιάρη - Μαφρέδας - Φραγκάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΦραγκάκηΔΕΥΤΕΡΑ 15.10.2017:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη - Μαφρέδας - Περτσελάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Λυμπερόπουλος - Φραγκάκη

Αναπλ: Μπαντουβάκη - Μπινιάρη - Ριστάνης

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Σαρτζετάκη

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Μπαντουβάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαχαντάκηΤΡΙΤΗ 16.10.2018:

ΜΟΔ : Σγουρού - Μιστριώτη - Σαρτζετάκη

Αναπλ ΜΟΔ: Συσκάκης - Λυμπερόπουλος - Μαφρέδας

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Χειμάρα

Αναπλ: Λυμπερόπουλος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Γκιόγκη - Φτάκα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΡόκοςΤΕΤΑΡΤΗ 17.10.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Λυμπερόπουλος

Αναπλ: Χειμάρα

Τακτική (Νέο - Παλαιό) - Εκουσία: Μπαντουβάκη (ΝΕΟ) Χειμάρα - Σαρτζετάκη -Περτσελάκη - Ριστάνης - Φραγκάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣγουρούΠΕΜΠΤΗ 18.10.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Βελεγράκη - Φραγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Τζίφα - Ριστάνης

Αναπλ: Μπαντουβάκη - Μαφρέδας - Περτσελάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπαρμπάτση

Αναπλ: Περτσελάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαντουβάκηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.10.2018

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Χειμάρα

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Α΄ ΤΜΗΜΑ: Αθανασιάδη (Μπαντουβάκη - Χειμάρα - Σαρτζετάκη - Μαφρέδας - Περτσελάκη)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Συναινετικά - διατροφές) : Τζίφα - Μπινιάρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣυσκάκηςΣΑΒΒΑΤΟ 20.10.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χειμάρα - Μπαρμπάτση - Ριστάνης

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΧειμάραΔΕΥΤΕΡΑ 22.10.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Μαφρέδας - Ριστάνης

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη - Μπαρμπάτση - Περτσελάκη

Αναπλ: Σγουρού - Βελεγράκη - Φραγκάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Περτσελάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΑθανασιάδηΤΡΙΤΗ 23.10.2018:

ΜΟΔ : Μπαχαντάκη - Μπαντουβάκη - Μπαρμπάτση

Αναπλ ΜΟΔ: Αθανασιάδη - Γκιόγκη - Φτάκα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Φτάκα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΡόκοςΤΕΤΑΡΤΗ 24.10.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μαφρέδας

Αναπλ: Μιστριώτου

Ανακοπές (ΑνακΕκτ - ΑνακΜ -Τακτική) :

Μπαντουβάκη - Λυμπερόπουλος - Σαρτζετάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜπαχαντάκηΠΕΜΠΤΗ 25.10.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη - Τζίφα - Περτσελάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Βελεγράκη - Φραγκάκη

Αναπλ: Συσκάκης - Μπαρμπάτση - Ριστάνης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπινιάρη

Αναπλ: Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣγουρούΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.10.2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Τζίφα

Αναπλ: Βελεγράκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Β ΄ΤΜΗΜΑ

Ρόκος (Γκιόγκη - Μιστριώτη - Μπαρμπάτση)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΦτάκαΣΑΒΒΑΤΟ 27.10.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη - Φτάκα - Φραγκάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΦραγκάκηΔΕΥΤΕΡΑ 29.10.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Λυμπερόπουλος - Φραγκάκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη - Μπινιάρη - Περτσελάκη

Αναπλ: Σγουρού - Μιστριώτη - Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣγουρούΤΡΙΤΗ 30.10.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Χειμάρα

Αναπλ: Φτάκα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ(εκουσία - τακτική) : Σαρτζετάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ(ειδική - ισχ.κλον. - διαζ): Τζίφα - Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΜπαχαντάκηΤΕΤΑΡΤΗ 31.10.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σαρτζετάκη

Αναπλ: Μπαρμπάτση

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Μπινιάρη

Αναπλ: Σγουρού

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜιστριώτηΔιαταγές Πληρωμής: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-15/10οι Πρωτοδίκες του Β’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Τζίφα με Πρόεδρο τον κ. Συσκάκη

Από 16-31/10οι Πρωτοδίκες του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Μπινιάρη με Πρόεδρο τον κ. Ρόκο

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς , ο δεξιός Δικαστής αυτής .

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης: 6-7/10 : Β΄ Ανακριτικό Γραφείο, 13-14/10 :Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο, 20-21 /10 Α΄ Ανακριτικό Γραφείο, 27,28 /10 : Β΄ Ανακριτικό Γραφείο

 

Την διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

 

Ηράκλειο 25/9/2018

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών