ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤΙΣ 11/10 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΠΑΧΑΝΤΑΚΗ
ΣΤΙΣ 15/10 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΣΚΑΚΗΣ