Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 19 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 193/2018

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για τους μήνες ΝοέμβριοΔεκέμβριο 2018 ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

 

05-11-2018

 

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφαλιστικά-Εκουσία

 

 

 

 1. Ασσαριωτάκη

 2. Κελαράκη

3 Κοντέλη

06-11-2018

Ηράκλειο

Τακτική-Ν Τακτική-Εργατικές

 

1Σουλιωτάκης

2 Τσαγκαράκη

3 Βλαχούλη

4 Κοντέλη

 

 

07-11-2018

Ηρακλείου

Επικυρώσεις

1 Σωμαρακάκη

2 Κοντέλη

 

 

08-11-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

 1. Κατσαμάνης

 2. Κελαράκη

 3. Σωμαρακάκη

 4. Μάμου

 

 

8-11-2018

Μοιρών

Διαθήκες, Προανάκριση, επικυρώσεις

Βασιλειάδη

09-11-2018

 

Πύργου

Πολιτικές

 

1 Κατσαμάνης

2 Κοντέλη

 

09-11-2018

Καστελίου

Πταίσματα κοινά-προανακριση

 

1 Βλαχούλη

13-11-2018

Ηρακλείου

Τακτική-Νέα Τακτική- εργατικές

1 Ασσαριωτάκη

2 Σωμαρακάκη

3 Μάμου

 

 

13-11-2018

 

Ηρακλείου

 

Υπερχρεωμένα

 

 

 1. Φραντζεσκάκης

2 Τζουλάκη

3 Τσαγκαράκη

4 Κοντέλη

 

 

13-11-2018

 

Μοιρών

Πολιτικές

 

1 Μεταξάκη

2 Βιτσεντζάκη

 

16-11-2018

Καστελίου

Επικυρώσεις-προανακριση-Δημ. Διαθηκών

 

1 Βλαχούλη

 

 

19-11-2018

Ηρακλείου

Ειδική- Ασφαλιστικά -Εκουσία

 

1.Μεταξάκη

2 Βλαχούλη

Ντόκα

20-11-2018

Ηρακλείου

 

Αυτοκίνητα

 

1 Φραντζεσκάκη

2 Τζουλάκη

3 Βελισσαρίου

4 Βλαχούλη

 

 

20-11-2018

Πύργου

Πταίσματα Δασικά-Αγροτικά

 

 

1 Μεταξάκη

 

20-11-2018

Μοιρών

Υπερχρεωμένα

 

 1. Κατσαμάνης

 2. Ντόκα

 

21-11-2018

Ηρακλείου

Επικυρώσεις

1 Φραντζεσκάκης

2 Ντόκα

 

22--11-2018

 

Ηρακλείου

 

Υπερχρεωμένα

 

 1. Βασιλειάδη

2 Βελισσαρίου

3 Βλχούλη

4 Ντόκα

 

 

23-11-2018

 

Καστελίου

 

Πολιτικές

 

 1. Κοντέλη

 2. Ντόκα

 

 

27-11-2018

Ηρακλείου

 

Μικροδιαφορές

 

 1. Ασσαριωτάκη

 2. Κελαράκη

3 Σωμαρακάκη

4 Μάμου

 

 

27-11-2018

 

Πύργου

 

Προανακρίσεις-Εξωδικαστικοί

 1. Τζουλάκη

27-11--2018

Μοιρών

Πολιτικές

1 Βασιλειάδη

2 Τσαγκαράκη

03-12-2018

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφαλιστικά-Εκουσία

1 Βασιλειάδη

2 Φραντζεσκάκης

3 Βιτσεντζάκη

 

04-12-2018

Ηρακλείου

Τακτική-Νέα τακτική -Εργατικές

1 Κελαράκη

2 Βιτσεντζάκη

3 Τζουλάκη

 

05-12-2018

Ηρακλείου

Επικυρώσεις

 1. Βιτσεντζάκη

 2. Μάμου

 

06-12-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

 1. Φραντζεσκάκης

 2. Μεταξάκη

 3. Βιτσεντζάκη

 4. Τσαγκαράκη.

06-12-2018

Μοιρών

Δημοσίευση διαθηκών – προανάκριση-προδικαστικοί

 

1 Κατσαμάνης

07-12-2018

Καστελίου

Πταίσματα αγροτικά-προανάκριση

 

1 Βελισσαρίου

11-12-2018

Ηρακλείου

Τακτική- Νέα Τακτική-Εργατικές

1 Βασιλειάδη

2 Μεταξάκη

3 Βελισσαρίου

 

11-12-10-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

 1. Σουλιωτάκης

 2. Τζουλάκη

 3. Τσαγκαράκη

 4. Κοντέλη

11-12-2018

Μοιρών

Πολτικές

1 Φραντζεσκάκης

2 Κατσαμάνης

 

 

12-12-2018

Μοιρών

Αγροτικά Πταίσματα-1 Εξωδικαστικός

1 Κατσαμάνης

 

 

 

14-12-2018

Καστελίου

Πολιτκές

1 Σουλιωτάκης

2 Μάμου

 

 

17-12-2018

Ηρακλείου

Ειδική- Ασφαλιστικά- Εκουσία

 1. Τζουλάκη

 2. Βελισσαρίου

 

18-12-2018

Ηρακλείου

Αυτοκίνητα

 1. Ασσαριωτάκη

2 Βασιλειάδη

3 Σουλιωτάκης

4 Σωμαρακάκη

19-12-2018

 

 

 

 

Ηρακλείου

 

 

 

Επικυρώσεις

 

 

 

1 Σουλιωτάκης

2 Τσαγκαράκη

 

19-12-2018

 

Μοιρών

Πταίσματα Κοινά

Κελαράκη

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας και ερευνών περιφέρειας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

01-11-2018

Φραντζεσκάκης

Μεταξάκη

02-11-2018

Βασιλειάδη

Κελαράκη

03-11-2018

----------------------

Βασιλειάδη

04-11-2018

-----------------------------

Βασιλειάδη

05-11-2018

Μεταξάκη

Βασιλειάδη

06-11-2018

Κελαράκη

Τζουλάκη

07-11-2018

Τζουλάκη

Βλαχούλη

08-11-2018

Βλαχούλη

Κοντέλη

09-11-2018

Τζουλάκη

Φραντζεσκάκη

10-11-2018

-----------------------------------

Κελαράκη

11-11-2018

--------------------------------

Κελαράκη

12-11-2018

Βλαχούλη

Κοντέλη

13-11-2018

Κατσαμάνης

Βλαχούλη

14-11-2018

Βιτσεντζάκη

Κοντέλη

15-11-2018

Βιτσεντζάκη

Κατσαμάνης

16-11-2018

Φραντζεσκάκης

Βιτσεντζάκη

17-11-2018

------------

Βιτσεντζάκη

18-11-2018

---------------

Κατσαμάνης

19-11-2018

Κοντέλη

Τζουλάκη

20-11-2018

Κελαράκη

Σωμαρακάκη

21-11-2018

Βελισσαρίου

Βλαχούλη

22-11-2018

Σωμαρακάκη

Μάμου

23-11-2018

Σουλιωτάκης

Τσαγκαράκη

24-11-2018

-------------

Ντόκα

25-11-2018

------------

Ντόκα

26-11-2018

Ντόκα

Βελισσαρίου

27-11-2018

Ντόκα

Βελισσαρίου

28-11-2018

Τσαγκαράκη

Ντόκα

29-11-2018

Βελισσαρίου

Ντόκα

30-11-2018

Βασιλειάδη

Βλαχούλη

01-12-2018

--------

Μεταξάκη

02-12-2018

---------

Βιτσεντζάκη

03-12-2018

Μεταξάκη

Κατσαμάνης

04-2-2018

Φραντζεσκάκης

Μεταξάκη

05-12-2018

Βασιλειάδη

Σωμαρακάκη

06-12-2018

Κελαράκη

Κοντέλη

07-12-2018

Μάμου

Τσαγκαράκη

08-12-2018

---------

Φραντζεσκάκης

09-12-2018

-----------

Φραντζεσκάκης

10-12-2018

Τζουλάκη

Βελισσαρίου

11-12-2018

Σωμαρακάκη

Μάμου

12-12-2018

Βλαχούλη

Μάμου

13-12-2018

Σουλιωτάκης

Τσαγκαράκη

14-12-2018

Κοντέλη

Σωμαρακάκη

15-12-2018

----------

Σουλιωτάκης

16-12-2018

---------

Σουλιωτάκης

17-12-2018

Μάμου

Σουλιωτάκης

18-12-2018

Τσαγκαράκη

Βελισσαρίου

19-12-2018

Βελισσαρίου

Μάμου

20-12-2018

Βλαχούλη

Τσαγκαράκη

21-12-2018

Σουλιωτάκης

Τζουλάκη

22-12-2018

τμήμα διακοπών

 

 

 

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη) του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί .

 

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος: α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών